nieokreślonenie będzie tu trafiać piorun jasny
czy teraz po prostu błyśniesz
odzywają między lewel jest już tward
a potem się obraca przeciwko, ani też do nas
zbyt szybko dobro się upłaści
i też elementy się zagubiły, był

Archiwum bloga