sesja: łazienka
szybki wypad po gitare
już się jawie
stan w prawdzie
umartwienia krystal
icznego ci widzieli

Brak komentarzy:

Archiwum bloga