aryjskie odważniki
nie dowiedziałeś się nic więcej
zadowolenie czy też proste spojrzenie
piękno, odlicza się stworzenie
makabry i chłodne widzenie
otwieraj
halę ocynkowni
która wkrótce się obroni

Brak komentarzy:

Archiwum bloga