groziła dyspozycyjność

z pewnym obolałym zmęczeniem
już w południe czuć zamknięcie organiczne
w połowie dni posiłek
a potem umyj 

chciałbym zwieść wszystko
ale jakieś blachy tworzą obszar zakmnięty
w którym pomiaru rzeczywistości nieprzewidziano

widniałem już kiedyś
ponad to obserwacje wywiodą
i jeszcze będzie lepiej

Brak komentarzy:

Archiwum bloga