w trzynastym, a to z grudnia, więc teraz

wyczułem i zrozumiałem
dekret działania
wysoka fala

to będą powroty do korzeni
takie poztywne wibracje
żylaste wychlaszcze oby

powłoka ogoniasta uderzy waranem
schły pędy
i wyrosły na nowo oklaskiem
 

Brak komentarzy:

Archiwum bloga