kiedy w oknach z naprzeciwka 
patrząc
żaluzje zasłonięte
wchłaniasz ze swej strony
otwartośćniepotrzeba zasłaniać
zostaw już to okno i
patrzenie
wlewaj wrzątek
marzenie


Brak komentarzy:

Archiwum bloga