barszcz czerwony z uszkami

załatwiam swoje
sprawy i fotografuje
przypadkiem
złożonym ze mnie i mojej
wyobraźni

Brak komentarzy:

Archiwum bloga