hostel aston


padło
słów dwa
obrazę zniewagę stanu
ostatni raz
detronizuje
mnie ten strach
da w sobie znak
ze imprezy dobiegł
strach
liryczny i obsceniczny
żal chwyta m,o,j,e,
...

Brak komentarzy:

Archiwum bloga